Ślub z obcokrajowcem – to warto wiedzieć

Ślub z obcokrajowcem – to warto wiedzieć

Jak się okazuje, każdego roku dochodzi w Polsce do zawierania małżeństw pomiędzy partnerami odmiennych narodowości. Z czego to wynika? Mianowicie z tego, że wiele osób wyjeżdża poza granice kraju na wymiany studenckie, do pracy czy nawet w celach turystycznych. Wyżej wspomniane sytuacje niejednokrotnie prowadzą do zawierania międzynarodowych znajomości, w tym również wchodzenia w związki i zakładania rodzin. Zanim jednak dojdzie do wypowiedzenia sakramentalnego „tak” należy zorientować się w formalnościach, których trzeba dopełnić.

Ślub z cudzoziemcem – formalności

ślub z obcokrajowcemJeżeli do ślubu z cudzoziemcem ma dojść na terenie Polski, wówczas koniecznym jest aby wyżej wspomniany dysponował odpowiednią dokumentacją. Oczywiście w pierwszej kolejności możemy tutaj wymienić aktualny paszport. Jeżeli dany obcokrajowiec ma w Polsce status uchodźcy, to koniecznym jest przedłożenie przez niego Genewskiego Dokumentu Podróży. Jeżeli mowa o tym, który posiada prawo pobytu na terenie Polski, to powinien on przedstawić kartę pobytu. Następnymi dokumentami, które zezwalają na ślub z obcokrajowcem są: skrócony odpis aktu urodzenia w wersji oryginalnej wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, jeżeli obcokrajowiec jest wdowcem lub wdową, wówczas powinien przedstawić akt zgonu współmałżonka. W przypadku, gdy dany cudzoziemiec pozostawał już w związku małżeńskim, który zakończył się rozwodem, koniecznym jest przedłożenie przez niego aktu małżeństwa z informacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok sądu orzekający właśnie o wyżej wspomnianym. Ważne jest także złożenie oświadczenia o tym, jakie nazwisko będą nosić małżonkowie oraz ich dzieci po zwarciu związku małżeńskiego. Należy pamiętać również o tym, że powyższą dokumentację należy złożyć nie później niż 31 dni przed ślubem. W Urzędzie Stanu Cywilnego zostaje wówczas sporządzona dokumentacja, na podstawie której para może wejść w związek małżeński. Co ważne, w Urzędzie Stanu Cywilnego wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego. Oczywiście z zastrzeżeniem, że obcokrajowiec nie mówi biegle po polsku. Jeżeli jednak dobrze włada wyżej wspomnianym, to nie ma takiej konieczności.

Podsumowując – wzięcie ślubu z obcokrajowcem wymaga załatwienia wielu dokumentów i dostarczenie ich do urzędu we właściwym terminie. Dopiero na tej podstawie będzie mogła zapaść decyzja, czy istnieją przeciwwskazania do zawarcia takiego małżeństwa czy też nie. Jeżeli jednak mowa o organizacji wesela, to tutaj już nie są wymagane żadne dokumenty i panuje pełna dowolność.