Rodzaje oczyszczalni przydomowych

Rodzaje oczyszczalni przydomowych

Każdy z nas może się w mniejszym lub większym stopniu przyczynić do dbania o nasze środowisko zewnętrzne. Czasami z pozoru niewielka decyzja może znacznie pomóc w prowadzeniu ekologicznego stylu życia. Jedną z podstawowych kwestii, od której możemy zacząć ekologiczne życie oraz dbanie o środowisko które nas otacza jest zadbanie o odpowiednie oczyszczanie ścieków. 

Ekologiczna oczyszczalnia ścieków

przydomowe oczyszczalnie ścieków PoznańJeżeli podejmujemy decyzję o zaprojektowaniu i wybudowaniu własnego domu to elementem koniecznym, o który również musimy zadbać jest odpowiednie oczyszczanie ścieków. Jest to nasz obowiązek, przewidziany przepisami prawa. Jeżeli zagłębimy się w temacie to znajdziemy informację o tym, iż najczęściej spotykane przydomowe oczyszczalnie ścieków Poznań to przydomowa oczyszczalnia drenażowa a także przydomowa oczyszczalnia biologiczna. Pierwsza z nich, czyli przydomowa oczyszczalnia drenażowa jest częściej spotykanym rozwiązaniem, z całą pewnością ma na to wpływ niższa cena jej budowy oraz szybszy czas jej wybudowania. Składa się ona z betonowych drenaży, które są zamieszczone w ziemi. Gromadzone są w nich zanieczyszczenia, które następnie muszą zostać usunięte mechanicznie. Obowiązkowe w przypadku zdecydowania się na ten konkretny rodzaj oczyszczalni jest regularne sprawdzanie jej stanu technicznego. W tego rodzaju obiektach może mieć miejsce sytuacja, w której oczyszczalnia ulegnie rozszczelnieniu a w konsekwencji zanieczyszczone zostaną wody gruntowe – grożą za to konsekwencje prawne w postaci wysokiej kary finansowej. Oczyszczalnia biologiczna wymaga większego nakładu finansowego niezbędnego do jej budowy, sama budowa również trwa dłużej niż w pierwszym przypadku jednak ten rodzaj oczyszczalni finalnie generuje mniejsze koszty oraz jest zdecydowanie bardziej ekologiczny i ekonomiczny. Przy zadbaniu o odpowiedni system kanalizacji możemy oczyszczoną w niej wodę odprowadzić w inne miejsce, w którym z całą pewnością będzie użyteczna na przykład odprowadzić ją do ogrodu lub przydomowego ogródka, gdzie możemy nią nawodnić nasze rośliny. Oczyszczona woda nie zaszkodzi im w żaden sposób. 

Na etapie budowy wybranego przez nas rodzaju oczyszczalni warto dokładnie sprawdzić ekipę budowlaną, która będzie zajmowała się budową tego obiektu. Należy upewnić się, że firma która ma realizować projekt posiada wszystkie niezbędne uprawnienia. Można również zasięgnąć opinii innych osób, które korzystały z jej usług i dowiedzieć się, czy są one zadowolone z efektu końcowego budowy obiektu jaki wykonywała dana firma.