Mołdawianin na europejskim rynku pracy

Mołdawianin na europejskim rynku pracy

3,5 milionowy kraj, z diasporą rozsianą po świecie w wysokości 10 milionów osób, z których największa część zamieszkuję sąsiednią Rumunię. Tak, mowa o Mołdawii, jednym z najbiedniejszych krajów współczesnej Europy, kraju rozdartym przez destabilizujące działanie Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej. Pracownicy z Mołdawii szukają swojego miejsca na Ziemi w wielu krajach, a są oni niezwykle cenieni i znani z fachowości w Europie Zachodniej.

Mołdawianin w Polsce

pracownik z mołdawiiPisząc o Mołdawii, warto przyjrzeć się sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej tego niewielkiego kraju, który swoją powierzchnią jest mniejszy niż województwo mazowieckie. Pracownik z Mołdawii chce pracować, wiedzą o tym Ci, którzy zatrudniają pracowników z Mołdawii. A pracodawców korzystających z ich usług jest na terenie polski dużo, jest ich coraz więcej i w obliczu wyjazdu obywateli Ukrainy pracujących w Polsce do Europy Zachodniej, Mołdawianie wydają się być ważnym elementem uzupełniającym zapotrzebowanie na siłę roboczą na naszym rodzimym rynku pracy. Mołdawianie są ludem wetkniętym pomiędzy Słowian i Rumunów. Ze wschodu otacza ich Ukraina, a z Zachodu Rumunia. Mołdawia, w czasie istnienia ZSRR była jedną z radzieckich republik wchodząca w skład ZSRR. Wraz z rozpadem ZSRR od Mołdawii oddzieliło się Naddniestrze, region który chciał wciąż przynależeć do Federacji Rosyjskiej jako jedna z jej republik. Do dnia dzisiejszego Naddniestrze ma destabilizujący wpływ na politykę Mołdawii. Dla wielu Mołdawian sytuacja polityczna i gospodarcza kraju na skraju Europy jest przykra, stąd decydują się na wyjazd do krajów Unii Europejskiej. W Polsce Mołdawianie mogą liczyć na lepszą opiekę socjalną, warunki pracy i wynagrodzenie niż w bratniej Rumunii. Polska jawi się Mołdawianom krajem wielkich możliwości o dużej skali wzrostu gospodarczego w ostatnich latach. Pracownicy z Mołdawii przyjeżdżają pracować u nas w budowlance, w branży automotive, przy obsłudze linii produkcyjnych, a także w rolnictwie. Warto zwrócić uwagę na Mołdawię i robią to już skutecznie agencje pośrednictwa pracy z Polski.

Dla wielu pracowników z Mołdawii Polska jest krajem docelowym, dla części jest jednak jedynie krajem tranzytowym w podróży do Zachodniej Europy. Język mołdawski jest podobny do języka rumuńskiego, który jest przecież językiem romańskim, ale różni się zawartością słów słowiańskich i tendencją do używania archaizmów. Pomimo tego, Mołdawianie równie dobrze jak Rumuni odnajdują się w Europie Zachodniej, osiedlają się tam, pracują i zakładają rodziny.