Jak zaplanować budowę szamba?

Jak zaplanować budowę szamba?

Wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe podłączenie do kanalizacji miejskiej, a budowa przydomowej oczyszczalni ścieków z różnych powodów nie wchodzi w grę, jesteśmy zmuszeni do instalacji klasycznej metody na pozbycie się fekaliów, czyli szamba. Ten zbiornik na nieczystości to najstarsza i najczęściej stosowana metoda na odprowadzanie ścieków. Chociaż wiąże się z systematycznym opróżnianiem zawartości, czasem jest jedyną dostępną opcją.

Szambo – rodzaje i technika wykonania

szamba betonowe dwukomoroweBudowę i umiejscowienie na działce szamba powinniśmy zaplanować już na etapie budowy domu. Jeśli plan zagospodarowania działki obejmuje budowę takiego zbiornika, nie będzie trzeba się starać o żadne dodatkowe pozwolenia, wystarczy pozwolenie na budowę domu. Jest tak w przypadku zbiorników nieprzekraczających 10 m3 pojemności. Budowa większego szamba podlega bardziej restrykcyjnym przepisom. Trzeba jednak pamiętać o właściwym umiejscowieniu szamba na działce. Niezbędne jest zachowanie odpowiednich odległości (15 m od studni, 5 m od drzwi i okien budynku mieszkalnego, oraz 2 m od granicy działki). Pamiętajmy także, aby nie umieszczać zbiornika w zagłębieniu terenu, ponieważ będą się w nim zbierać wody opadowe, co wiąże się z koniecznością częstszego opróżniania. Co do samego opróżniania, warto wiedzieć, że najwygodniej będzie zainstalować specjalne złącze w ogrodzeniu od strony drogi dojazdowej, dzięki czemu wóz asenizacyjny nie będzie musiał wjeżdżać na teren posesji. Pamiętajmy także, że im większe szambo, tym rzadsze jego opróżnianie, a tym samym ponoszone na ten cel koszty. Co do samego zbiornika i technologii jego wykonania, mamy dwa rodzaje zbiorników: szamba betonowe dwukomorowe i jednokomorowe, oraz szamba z tworzywa sztucznego (laminatu). Jaki rodzaj szamba wybrać? O tym decyduje przede wszystkim rodzaj działki, a konkretnie poziom wód gruntowych. Im jest on wyższy, tym trudniejsze będzie montowanie szamba z laminatów. Ponieważ ten rodzaj zbiorników jest lekki, jego montaż jest łatwiejszy, niż w przypadku zbiorników betonowych. Jednak mała waga ma swoje wady: opróżnione szambo może zostać łatwo wypchnięte przez wody gruntowe, dlatego niezbędne może być jego kotwienie. Problemu tego nie ma w przypadku szamba z betonu. Zarówno szamba betonowe dwukomorowe, jak te z jedną komorą, nawet niewielkiej pojemności, mają wystarczająco dużą masę, aby oprzeć się wypychaniu przez podnoszący się czasem poziom wód w gruncie. Kotwienie i obciążanie nie jest konieczne.

Obydwa materiały, z jakich wykonywane są zbiorniki na ścieki, zapewniają doskonałą szczelność, co jest podstawowym kryterium w wieloletnim użytkowaniu szamba. Tworzywa sztuczne posiadają doskonałą szczelność, jednak są dużo bardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne podczas transportu i montażu, na co należy zwrócić szczególną uwagę. Zbiorniki betonowe natomiast pokrywane są specjalnymi impregnatami, które zapewniają szczelność i ochronę przed działaniem rozkładających się fekaliów na lata.