4 kluczowe zmiany w HR – jak nowocześnie zarządzać zmianą?

4 kluczowe zmiany w HR – jak nowocześnie zarządzać zmianą?

Nowoczesne zarządzanie zmianą rzuca zupełnie nowe światło na współczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi i procesami w strukturze organizacyjnej, przez co piony HR zyskują zupełnie nową rangę i stają się innowacyjnym konsultantem, odpowiedzialnym za projektowanie, upraszczanie i doskonalenie ścieżek kariery pracowników. Wychodząc poza tradycyjny schemat zarządzania talentami możemy wymienić 3 kluczowe obszary, które pomogą nam osiągnąć sukces kadrowy, o czym opowiem w dalszej części tego tekstu.

Jak zwiększyć efektywność pracy pionów HR?

profesjonalny sap hcmWspółcześnie działy HR to już nie tylko rekrutacja oraz obsługa systemu płacowego. Innowacyjne koncepcje pionów zarządzania zasobami ludzkimi koncentrują się przede wszystkim na wdrożeniu technologii chmurowych oraz mobilnych, celem zwiększenia komfortu oraz usprawnienia procesów administracyjnych. Dzięki temu możemy zmniejszyć zaangażowanie pracowników w tradycyjne zadania związane z raportowaniem oraz przygotowaniem dokumentacji nawet, o 70%, co w bezpośredni sposób przełoży się na efektywność pracy biura oraz zaangażowanie pracowników w ambitniejsze zadania i nowe projekty. Myśląc o efektywnym, nowoczesnym zarządzaniu zmianą warto zwrócić uwagę na 4 kluczowe aspekty, które pozwolą nam osiągnąć wymierne rezultaty. Po pierwsze zapoznaj się ze specyfikacją HR, niektóre aspekty, które w tradycyjnych modelach zarządzania znajdowały się na pierwszym miejscu dziś mogą nie zdać już egzaminu. Wg corocznej ankiety Human Capital Trends aż 86% osób uważa, że za zmianą pracy stoją czynniki pozafinansowe, obecnie przyszły pracownik przywiązuje dużą uwagę do aspektów takich jak elastyczność ścieżki rozwoju czy programy związane z benefitami (prywatna opieka medyczna, partycypacja pracodawcy w dostępności karnetów na zajęcia fitness). Po drugie przemyśl strukturę kadr, w czym pomoże Ci profesjonalny SAP HCM, który pozwala na kompleksowe planowanie i monitorowanie działań oraz szybkie przygotowywanie raportów z wykorzystaniem technologii cloud.

Po trzecie, rozważ wybór najlepszej technologii aktualizacji, dzięki czemu sprawnie przystosujesz swój biznes do funkcjonowania na zdigitalizowanym rynku oraz zmodyfikuj rozwój kompetencji pionów HR w swoim przedsiębiorstwie. W ciągu ostatnich 5 lat zauważalny wzrost wprowadzenia innowacji w przedsiębiorstwach zdaniem respondentów wzrósł o 4% w stosunku do lat ubiegłych. Natomiast na pytanie dotyczące przystosowania sektora HR do nowych modeli kreowania odpowiedzialnego biznesu twierdząco opowiedziało się o 6% ankietowanych więcej, niż w poprzednich latach, co świadczy o zauważalnym wzroście kompetencji działów HR na poziomie 36%.